SKwP WADOWICE

Biuro - ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice

(budynek Krytej Pływalni "Delfin", IIp. - Administracja)

Dyżury -  I i III wtorek miesiąca w godz. 15.00-16.45

Dyżur telefoniczny - każdy wtorek i czwartek  w godz. 15.00-17.00

tel. 530 683 761

Zapraszamy!